Η Ανάβρα στο Συμπόσιο του ΑΠΘ «Ποιά Ελλάδα;»

AddThis Social Bookmark Button

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών για τη διατύπωση τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου σε θέματα που αφορούν στην προοπτική ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα, διοργάνωσε επιστημονικό Συμπόσιο, με θέμα «Ποιά Ελλάδα;» στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο.
Το Συμπόσιο κάλυψε τέσσερις μεγάλες θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν τα θέματα της Ανάπτυξης, της Διακυβέρνησης, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος και στόχο είχε να συμβάλει ουσιαστικά με ιδέες και προτάσεις, επιστημονικά τεκμηριωμένες, στην έξοδο από την κρίση, αλλά και ν' αναδείξει τις δυνατότητες συμβολής ενός μεγάλου Πανεπιστημίου σε αυτό.

Στις εργασίες του Συμποσίου συμμετείχε, μετά από τιμητική πρόσκληση ως μια καλή πρακτική, και η Ανάβρα με εισήγηση του π. Προέδρου της Κοινότητας Ανάβρας και Προέδρου της ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ Δημ. Χρ. Τσουκαλά. Η ομιλία του, που εντασσόταν στην ενότητα της διακυβέρνησης, είχε τίτλο «Κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας: Η άλλη Ελλάδα υλοποίησης στόχων σε αντίξοες συνθήκες».

Στο Συμπόσιο συμμετείχαν περί τους 50 αξιόλογους εισηγητές, όπως πρυτάνεις ελληνικών πανεπιστημίων, καθηγητές ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, καθώς και καταξιωμένοι στο χώρο τους επιστήμονες. Για πληροφορίες σχετικά με το Συμπόσιο επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://symposio-poiaellada.auth.gr/.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι μια ημέρα πριν, στις 12-02-2014, ο π. Πρόεδρος της Κοινότητας και Πρόεδρος της ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ Δημ. Χρ. Τσουκαλάς μίλησε στη Λάρισα, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μετά από πρόσκληση της οργάνωσης «Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου» με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση: Το παράδειγμα της Ανάβρας Μαγνησίας».