Οι σκοποί μας

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας (αρ. καταχώρησης 3865/2010 Πρωτοδικείο Βόλου) οι σκοποί της εταιρείας, καθώς και οι πόροι της είναι αυτοί που αναφέρονται πιο κάτω. Ακολουθούν επίσης οι κατηγορίες των μελών της εταιρείας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι βασικοί σκοποί της εταιρείας είναι:

 1. Η προστασία (διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση) του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Ανάβρας και της ευρύτερης περιοχής –και όχι μόνο-, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Ιδιαίτερη φροντίδα θα υπάρξει για την ανάπτυξη και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και κυρίως των παιδιών σε ζητήματα περιβαλλοντικά.
 2. Η διαφύλαξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς (ιστορία, μνημεία και τοποθεσίες, πολιτισμικά προϊόντα, θεσμοί και εκδηλώσεις).

Παράλληλα και προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω ένας τρίτος βασικός στόχος της εταιρείας είναι:

3. Η καλλιέργεια συμπεριφορών και πολιτικών διαχείρισης, καθώς και ο συντονισμός ενεργειών και κινητοποιήσεων ενάντια σε επιλογές με δυσμενή αντίκτυπο σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.


Πιο συγκεκριμένα η δράση της εταιρείας για την ευόδωση των σκοπών της στην Ανάβρα και τη γύρω περιοχή αφορά:

 • Στις πηγές Ανάβρας και το Περιβαλλοντικό Πολιτισμικό Πάρκο «ΓΟΥΡΑ»
 • Στο Αιολικό Πάρκο Αλογόραχης
 • Στα αναρριχητικά πεδία και τα καταφύγια θηραμάτων
 • Στο Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής Ζωής Ανάβρας Μαγνησίας
 • Στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη Ανάβρας (Βιβλιοθήκη Δημ. Αντωνίου, Πτέρυγα Ματίκα)
 • Στους αρχαιολογικούς χώρους (Κάστρο Μόριας, Γριντιάς κ.α.) και τα διατηρητέα μνημεία (εκκλησίες, γεφύρια)
 • Καθώς και σε ό,τι άλλο σχετίζεται με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3

Για την εκπλήρωση των στόχων της η εταιρία προβαίνει σε πολλές και διάφορες δραστηριότητες όπως:

 1. Την συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
 2. Τη συνεργασία και συμμετοχή με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, Υπουργεία κ.α.) σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα με τους παραπάνω σκοπούς
 3. Τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με περιβαλλοντικές οργανώσεις
 4. Την υποστήριξη των Ο.Τ.Α., των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., των συνεταιρισμών και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και την ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας
 5. Την υποστήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών σε θέματα πράσινης ανάπτυξης (αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κ.α.)
 6. Την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού, καθώς και την εκπαίδευση–επιμόρφωση των μελών της εταιρείας (τακτικών και αρωγών), σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.
 7. Τη διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, ξεναγήσεων, εκδρομών, κύκλων μαθημάτων, δημοσίων συγκεντρώσεων και εκθέσεων που στόχο έχουν την προώθηση των σκοπών της εταιρείας
 8. Την παραγωγή υλικού σχετικού με όλα τα παραπάνω (έκδοση εντύπων, προβολή στο διαδίκτυο, CD ROM, , τράπεζες δεδομένων κ.α. )
 9. κ.α.


ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πόροι της εταιρείας για την υλοποίηση των σκοπών της είναι:

α) Οι συνδρομές των μελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της
β) Χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.
γ) Κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ Ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από φορείς της Τοπ. Αυτοδιοίκησης
δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
ε) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας της εταιρείας.
στ) Εσοδα από τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
ζ) Τόκοι από καταθέσεις
η) Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε:
α. Τακτικά: τακτικά μέλη είναι μόνο οι εταίροι (βλ. Ποιοι είμαστε).
β. Εθελοντές-Υποστηρικτές, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι εθελοντές έχουν ενεργό δράση για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας
γ. Αρωγά μέλη ή συνδρομητές της εταιρείας ανακηρύσσονται πρόσωπα ή φορείς, που διαμένουν ή εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, με υλικοτεχνική, χρηματική, ηθική ή άλλου είδους νόμιμη προσφορά.
δ. Επίτιμα: Με απόφαση των εταίρων ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη πρόσωπα που λόγω των γνώσεών τους, της ιδιότητάς, της προσωπικότητας και της θέσης που κατέχουν στην κοινωνία προσφέρουν σημαντικές και αξιόλογες υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών της εταιρείας.

Η εταιρεία είναι ανοικτή στο να συμπεριλάβει στα μέλη της είτε ως εθελοντές-υποστηρικτές είτε ως αρωγά μέλη-συνδρομητές, όσους από τους φίλους και φίλες από όλη την Ελλάδα ασπάζονται τους σκοπούς της και θέλουν να βοηθήσουν –ειδικά τώρα, στους δύσκολους καιρούς- την Ανάβρα να παραμείνει υπόδειγμα ανάπτυξης και να πάει ακόμα πιο μπροστά.
Οσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία:

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ. 22320-91204
κιν. 697 2024399 Δημ. Χρ. Τσουκαλάς
6974 766101 Μάχη Καραλή
6974 997388 Ολγα Λιάλιου

Ποιοι είμαστε

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας.


Η Ανάβρα για κάποιους και κάποιες από μας υπήρξε έργο ζωής. Το 1990 όταν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα προβλήματα και την καθημερινότητα της Ανάβρας, το χωριό βρισκόταν σε μια κατάσταση λίγο πριν την ερήμωση. Σήμερα η Ανάβρα είναι από τα ελάχιστα –δυστυχώς- παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα που δίνουν ελπίδα. Τα τελευταία δύο χρόνια κανάλια τηλεόρασης, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και διαδίκτυο καθημερινά ασχολούνται με το «θαύμα» που έχει επιτελεστεί εδώ. Τι θα περίμενε λοιπόν κανείς από την Πολιτεία; Το αυτονόητο: Να αναδείξει και να επιβραβεύσει το επίτευγμα, να δώσει ώθηση και κίνητρα ώστε να γίνουν και άλλες, πολλές Ανάβρες.
Όμως τα αυτονόητα είναι αυτά που λείπουν από την Ελλάδα. Ετσι ο νέος νόμος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» την κατήργησε και την ενσωμάτωσε στο νέο διευρημένο Δήμο Αλμυρού, ένα δήμο που καλείται να λύσει πολλά προβλήματα. Μπροστά σ’ αυτή τη κατάσταση, εμείς που τις δύο προηγούμενες δεκαετίες δουλέψαμε σκληρά για τη δημιουργία «του φαινομένου της Ανάβρας», δεν μπορούσαμε να μείνουμε ανενεργοί. Ως πολίτες πια, χωρίς κανένα θεσμικό ρόλο, από τη θέση του απλού δημότη, δίνουμε μια υπόσχεση και βάζουμε ένα στοίχημα:

Η Ανάβρα θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, θα ζει και θα προοδεύει. Δεν θα την αφήσουμε να σβήσει, να γυρίσει πίσω στην κατάσταση που ήταν.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως έχουμε μαζί μας τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού, αλλά και ένα ανυπολόγιστο πλήθος από φίλους και φίλες, θαυμαστές και θαυμάστριες του χωριού από όλη την Ελλάδα, που το γνωρίζουν από επιτόπιες επισκέψεις ή από το σερφάρισμα στο internet. Ολοι μαζί, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ανάβρας και το Δήμο Αλμυρού, θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ένα ακόμη ακατόρθωτο -από πρώτη ματιά- εγχείρημα: Ένα μικρό χωριό που κατάφερε το «θαύμα», να συνεχίσει να ευημερεί και να εξελίσσεται σε πείσμα νομικών και φυσικών προσώπων, και κόντρα σε δύσκολους καιρούς και κρίσεις κάθε είδους.
Μέσα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» που ιδρύσαμε, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να πετύχει και αυτό το στοίχημα έτσι ώστε να συνεχίσει η Ανάβρα να δίνει το παράδειγμα και το κίνητρο για να ξεπεταχτούν και άλλες πολλές Ανάβρες. Είμαστε εδώ για να δώσουμε, όχι να πάρουμε. Ηρθε η ώρα, στη συγκυρία που περνάμε, να δράσουν και οι πολίτες, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, με μεράκι και ξεκάθαρους στόχους, χωρίς υστερόβουλες σκέψεις, πάντα με διάθεση προσφοράς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ» ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2010 (αρ. καταχώρησης 3865/2010 Πρωτοδικείου Βόλου) από επτά μέλη-εταίρους, που είναι οι ακόλουθοι:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Γεννήθηκε στην Ανάβρα. Εφυγε μετά το Δημοτικό για σπουδές και δουλειά σε Λαμία και Αθήνα, και ξαναγύρισε αρκετά χρόνια μετά, (1990) με στόχο και όραμα να βοηθήσει στην αναγέννηση του χωριού του. Υπήρξε για 4 τετραετίες (1991-1994, 1999-2010) Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας μέχρι την κατάργησή της το 2010 από το νόμο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Με δική του απόφαση δεν έλαβε μέρος στις τελευταίες εκλογές για τον α' και β' βαθμό Τοπ. Αυτοδιοίκησης, παρά τις πολλές πιέσεις που δέχτηκε. Είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ και κατοικεί μόνιμα στην Ανάβρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Γεννήθηκε στην Ανάβρα. Υπήρξε πρωτεργάτης στην ίδρυση της αθλητικής ομάδας του χωριού και στυλοβάτης της σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση εθελοντή, πρόθυμου να προσφέρει τη βοήθεια και τις υπηρεσίες του για το κοινό καλό.

ΜΑΧΗ ΚΑΡΑΛΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Δρ Αρχιτέκτων, Ομότιμη Καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ. Είναι σύζυγος του Δημ. Χρ. Τσουκαλά και υπήρξε όλα τα χρόνια της 16χρονης θητείας του Τεχνική Σύμβουλος της Κοινότητας χωρίς αμοιβή. Η βοήθειά της πέραν του επιστημονικού της πεδίου, επεκτάθηκε και σε πολλούς άλλους τομείς και προβλήματα της Κοινότητας. Κατοικεί μόνιμα στην Ανάβρα.

ΟΛΓΑ ΛΙΑΛΙΟΥ

Γεννήθηκε και ζει στην Ανάβρα. Είναι Γραμματέας της Κοινότητας Ανάβρας (τώρα Τοπικής Κοινότητας). Ως μοναδική μόνιμη υπάλληλος της Κοινότητας έφερε το βάρος της διεκπεραίωσης του τεράστιου όγκου των έργων τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ανάβρας Μαγνησίας.

ΣΤΑΘΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Γεννήθηκε στη Φιλιαδόνα, αλλά μεγάλωσε στην Ανάβρα, τόπο καταγωγής του πατέρα του. Ηρθε το 1967 στην Αθήνα για σπουδές (Ανωτάτη Βιομηχανική Πειραιά). Τον ενδιέφεραν ανέκαθεν τα κοινά, γι’ αυτό και υπήρξε ιδρυτικό και δραστήριο μέλος του Συλλόγου Αναβριωτών Αθήνας. Τρέφει υπέρμετρη αγάπη για το χωριό του την Ανάβρα, και επιθυμεί να προσφέρει ό,τι μπορεί, ειδικά τώρα που έχει ελεύθερο χρόνο, μετά την συνταξιοδότησή του.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ  

Γεννήθηκε στην Ανάβρα. Μεγάλωσε και μένει στην Αθήνα αλλά το ενδιαφέρον του για τον τόπο καταγωγής του είναι μεγάλο. Αποφοίτησε από το ΤΕΙ Καβάλας τμήμα Ηλεκτρολογίας το 1990. Έχει δεκαπενταετή συνεχή επιχειρηματική δραστηριότητα στο τομέα της Παροχής Υπηρεσιών Φρούρησης, όπως και στα Συστήματα Ασφαλείας. Είναι πρόθυμος να βοηθήσει στην ανοδική πορεία και στην ανάπτυξη της Εθελοντικής μας Οργάνωσης.

ΓΙΩΤΑ ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ

Γεννήθηκε και ζει στην Ανάβρα. Με τον άντρα της και τον αδελφό της -γέννημα θρέμμα κι αυτοί της Ανάβρας- έχουν συστήσει μια σύγχρονη μονάδα εστίασης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, παράλληλα με την απασχόλησή τους με την κτηνοτροφία. Ενδιαφέρεται πολύ για την ανάπτυξη του χωριού της και την ευημερία του.