Οι σκοποί μας

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας (αρ. καταχώρησης 3865/2010 Πρωτοδικείο Βόλου) οι σκοποί της εταιρείας, καθώς και οι πόροι της είναι αυτοί που αναφέρονται πιο κάτω. Ακολουθούν επίσης οι κατηγορίες των μελών της εταιρείας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι βασικοί σκοποί της εταιρείας είναι:

 1. Η προστασία (διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση) του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Ανάβρας και της ευρύτερης περιοχής –και όχι μόνο-, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Ιδιαίτερη φροντίδα θα υπάρξει για την ανάπτυξη και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και κυρίως των παιδιών σε ζητήματα περιβαλλοντικά
 2. Η διαφύλαξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς (ιστορία, μνημεία και τοποθεσίες, πολιτισμικά προϊόντα, θεσμοί και εκδηλώσεις).

Παράλληλα και προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω ένας τρίτος βασικός στόχος της εταιρείας είναι:

      3. Η καλλιέργεια συμπεριφορών και πολιτικών διαχείρισης, καθώς και ο συντονισμός ενεργειών και κινητοποιήσεων ενάντια σε επιλογές με δυσμενή αντίκτυπο σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.


Πιο συγκεκριμένα η δράση της εταιρείας για την ευόδωση των σκοπών της στην Ανάβρα και τη γύρω περιοχή αφορά:

 • Στις πηγές Ανάβρας και το Περιβαλλοντικό Πολιτισμικό Πάρκο «ΓΟΥΡΑ»
 • Στο Αιολικό Πάρκο Αλογόραχης
 • Στα αναρριχητικά πεδία και τα καταφύγια θηραμάτων
 • Στο Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής Ζωής Ανάβρας Μαγνησίας
 • Στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη Ανάβρας (Βιβλιοθήκη Δημ. Αντωνίου, Πτέρυγα Ματίκα)
 • Στους αρχαιολογικούς χώρους (Κάστρο Μόριας, Γριντιάς κ.α.) και τα διατηρητέα μνημεία (εκκλησίες, γεφύρια)
 • Καθώς και σε ό,τι άλλο σχετίζεται με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3

Για την εκπλήρωση των στόχων της η εταιρία προβαίνει σε πολλές και διάφορες δραστηριότητες όπως:

 1. Την συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
 2. Τη συνεργασία και συμμετοχή με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, Υπουργεία κ.α.) σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα με τους παραπάνω σκοπούς
 3. Τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με περιβαλλοντικές οργανώσεις
 4. Την υποστήριξη των Ο.Τ.Α., των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., των συνεταιρισμών και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και την ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας
 5. Την υποστήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών σε θέματα πράσινης ανάπτυξης (αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κ.α.)
 6. Την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού, καθώς και την εκπαίδευση–επιμόρφωση των μελών της εταιρείας (τακτικών και αρωγών), σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.
 7. Τη διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, ξεναγήσεων, εκδρομών, κύκλων μαθημάτων, δημοσίων συγκεντρώσεων και εκθέσεων που στόχο έχουν την προώθηση των σκοπών της εταιρείας
 8. Την παραγωγή υλικού σχετικού με όλα τα παραπάνω (έκδοση εντύπων, προβολή στο διαδίκτυο, CD ROM, , τράπεζες δεδομένων κ.α.

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πόροι της εταιρείας για την υλοποίηση των σκοπών της είναι:

α) Οι συνδρομές των μελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της
β) Χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.
γ) Κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ Ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από φορείς της Τοπ. Αυτοδιοίκησης
δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
ε) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας της εταιρείας.
στ) Εσοδα από τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
ζ) Τόκοι από καταθέσεις
η) Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε:
α. Τακτικά: τακτικά μέλη είναι μόνο οι εταίροι (βλ. Ποιοι είμαστε).
β. Εθελοντές-Υποστηρικτές, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι εθελοντές έχουν ενεργό δράση για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας
γ. Αρωγά μέλη ή συνδρομητές της εταιρείας ανακηρύσσονται πρόσωπα ή φορείς, που διαμένουν ή εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, με υλικοτεχνική, χρηματική, ηθική ή άλλου είδους νόμιμη προσφορά.
δ. Επίτιμα: Με απόφαση των εταίρων ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη πρόσωπα που λόγω των γνώσεών τους, της ιδιότητάς, της προσωπικότητας και της θέσης που κατέχουν στην κοινωνία προσφέρουν σημαντικές και αξιόλογες υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών της εταιρείας.

Η εταιρεία είναι ανοικτή στο να συμπεριλάβει στα μέλη της είτε ως εθελοντές-υποστηρικτές είτε ως αρωγά μέλη-συνδρομητές, όσους από τους φίλους και φίλες από όλη την Ελλάδα ασπάζονται τους σκοπούς της και θέλουν να βοηθήσουν –ειδικά τώρα, στους δύσκολους καιρούς- την Ανάβρα να παραμείνει υπόδειγμα ανάπτυξης και να πάει ακόμα πιο μπροστά.
Οσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία:

 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.